Beyond Colour

该系列壁纸融入了 Eco Wallpaper 一些最流行的设计元素。所有壁纸表面都饰有精心雕琢的精致图案,配上树木、大理石和黏土风格的细腻质地,给人以卓尔不群之感。色彩低调柔和,典雅的白色、充满泥土气息的浅褐色和沉静的灰色,明暗有致。自然、温馨、神秘深邃而又不失光泽。所有一切旨在为您的房间提供壁纸独有的柔和舒适之感。

 • 1702

  Zig-Zag

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 1733

  Clay

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 1734

  Shimmer Chalk

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 1735

  Dry Chalk

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 4684

  Oxide Metal

  Beyond Colour

  499.00 USD

 • 5408

  Soft Square

  Beyond Colour

  399.00 USD

 • 5409

  Soft Square

  Beyond Colour

  399.00 USD

 • 5410

  Soft Square

  Beyond Colour

  399.00 USD

 • 5412

  Soft Square

  Beyond Colour

  399.00 USD

 • 6079

  Zack Uni

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6080

  Zack Uni

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6081

  Zack Uni

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6666

  Silky Granite

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6667

  Silky Granite

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6668

  Silky Granite

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6669

  Silky Granite

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6670

  Sense of Wood

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6671

  Sense of Wood

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6672

  Wrinkle Poetry

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6684

  Marble Tiles

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6685

  Marble Tiles

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 6686

  Marble Tiles

  Beyond Colour

  349.00 USD

 • 7609

  Misty Brush

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 7613

  Misty Brush

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 7614

  Misty Brush

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 7615

  Misty Brush

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 7623

  Fabric Feeling

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 7624

  Fabric Feeling

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 7625

  Fabric Feeling

  Beyond Colour

  449.00 USD

 • 8107

  CLAY

  Beyond Colour

  499.00 USD

 • 8108

  CLAY

  Beyond Colour

  499.00 USD

 • 8109

  CLAY

  Beyond Colour

  499.00 USD

 • 8110

  CLAY

  Beyond Colour

  499.00 USD

 • 8111

  CLAY

  Beyond Colour

  499.00 USD

 • 8112

  CLAY

  Beyond Colour

  499.00 USD