Reflections

静下心来细细品味逝去的美好时光,在闲静悠然中激发无限灵感,开启创意的闸门。Eco Reflections 就是一款能为您带来这种体验的壁纸。您可以在其中找到各种源于黄金时代(20 世纪 50 至 70 年代)的复古图案,不仅复古味十足,还加入了富有现代气息的斯堪的纳维亚风格。这些图案是对纯粹极简主义、图形或几何图案以及花草设计等黄金时代的艺术元素在现代社会的重新诠释。颜色从稳重低调到柔和淡雅,丰富多样。 
Eco 系列壁纸能为房间带来什么?Eco Reflections 系列壁纸可以为现代化的时尚家居环境创造一种低调又不失韵味的温馨背景。 
Eco Reflections – 低调稳重的怀旧风情与轻松随意的现代化设计水乳交融。

 • 5901

  Lucy

  Reflections

  399.00 USD

 • 5902

  Lucy

  Reflections

  399.00 USD

 • 5903

  Lucy

  Reflections

  399.00 USD

 • 5904

  Lucy

  Reflections

  399.00 USD

 • 5905

  Jolene

  Reflections

  399.00 USD

 • 5906

  Jolene

  Reflections

  399.00 USD

 • 5907

  Jolene

  Reflections

  399.00 USD

 • 5908

  Jolene

  Reflections

  399.00 USD

 • 5909

  Haley

  Reflections

  399.00 USD

 • 5910

  Haley

  Reflections

  399.00 USD

 • 5911

  Haley

  Reflections

  399.00 USD

 • 5912

  Haley

  Reflections

  399.00 USD

 • 5913

  Candy

  Reflections

  399.00 USD

 • 5914

  Candy

  Reflections

  399.00 USD

 • 5915

  Vida

  Reflections

  399.00 USD

 • 5916

  Vida

  Reflections

  399.00 USD

 • 5917

  Vida

  Reflections

  399.00 USD

 • 5918

  Vida

  Reflections

  399.00 USD

 • 5919

  Esther

  Reflections

  399.00 USD

 • 5920

  Esther

  Reflections

  399.00 USD

 • 5921

  Esther

  Reflections

  399.00 USD

 • 5922

  Laura

  Reflections

  399.00 USD

 • 5923

  Laura

  Reflections

  399.00 USD

 • 5924

  Laura

  Reflections

  399.00 USD

 • 5925

  Laura

  Reflections

  399.00 USD

 • 5926

  Dora

  Reflections

  399.00 USD

 • 5927

  Dora

  Reflections

  399.00 USD

 • 5928

  Dimension

  Reflections

  499.00 USD

 • 5929

  Dimension

  Reflections

  499.00 USD

 • 5930

  Audrey

  Reflections

  399.00 USD

 • 5931

  Audrey

  Reflections

  399.00 USD

 • 5932

  Audrey

  Reflections

  399.00 USD

 • 5933

  Jassi

  Reflections

  399.00 USD

 • 5934

  Jassi

  Reflections

  399.00 USD