Black & White

当两种极端相遇,个性得以完全释放。黑与白是一本斯堪的纳维亚风格的版本,特别加强了色彩的对比和反差。在这里,你会找到从深的黑色阴影到纯白之间,整个光谱的细微差别。我们选择了不同的花型,从现代的森林图案到怀旧几何图案到街头艺术涂鸦。所有的花型都是为了给房间创造整体舒适的感觉,给个性化表达提供完美的风格基础。平面设计师Therese Sennerholt为这个版本创作了两款独特的图案。

 • 6060

  Spring Tree

  Black & White

  349.00 USD

 • 6061

  Spring Tree

  Black & White

  349.00 USD

 • 6062

  Spring Tree

  Black & White

  349.00 USD

 • 6063

  Spring Tree

  Black & White

  349.00 USD

 • 6064

  Liner

  Black & White

  349.00 USD

 • 6065

  Liner

  Black & White

  349.00 USD

 • 6066

  Liner

  Black & White

  349.00 USD

 • 6067

  Uneven Square

  Black & White

  349.00 USD

 • 6068

  Uneven Square

  Black & White

  349.00 USD

 • 6069

  Uneven Square

  Black & White

  349.00 USD

 • 6070

  Brick

  Black & White

  349.00 USD

 • 6071

  Brick

  Black & White

  349.00 USD

 • 6072

  Dimension

  Black & White

  349.00 USD

 • 6073

  Stripe M

  Black & White

  349.00 USD

 • 6074

  Stripe M

  Black & White

  349.00 USD

 • 6075

  Stripe S

  Black & White

  349.00 USD

 • 6076

  Stripe S

  Black & White

  349.00 USD

 • 6077

  Stripe H

  Black & White

  349.00 USD

 • 6078

  Stripe H

  Black & White

  349.00 USD

 • 6079

  Zack Uni

  Black & White

  349.00 USD

 • 6080

  Zack Uni

  Black & White

  349.00 USD

 • 6081

  Zack Uni

  Black & White

  349.00 USD

 • 6082

  Zack

  Black & White

  349.00 USD

 • 6083

  Zack

  Black & White

  349.00 USD

 • 6084

  Zack

  Black & White

  349.00 USD

 • 6085

  Zig Zag

  Black & White

  349.00 USD

 • 6086

  Rosegarden

  Black & White

  349.00 USD

 • 6087

  Rosegarden

  Black & White

  349.00 USD

 • 6088

  Rosegarden

  Black & White

  349.00 USD

 • 6089

  Spirit

  Black & White

  349.00 USD

 • 6090

  Spirit

  Black & White

  349.00 USD

 • 6091

  Lissabon

  Black & White

  349.00 USD

 • 6092

  Lissabon

  Black & White

  349.00 USD

 • 6093

  Urban

  Black & White

  349.00 USD

 • 6094

  Urban

  Black & White

  349.00 USD

 • 6095

  Mural Square White

  Black & White

  704.00 USD

 • 6096

  Mural Square Grey

  Black & White

  704.00 USD

 • 6097

  Seagrass

  Black & White

  704.00 USD

 • 6098

  Mural Dark

  Black & White

  2,111.00 USD