Mix Metallic

我们把对金属所有的爱都集中在这本墙纸版本中,那是我们探索各种各样的金属奇妙之处的结果,它的不断变幻的色彩,表现和迷人的表面。这个版本中有四种色调,以冷而脆的材质中和暖而深的颜色:性感的灰色、闪亮的蓝绿色,柔和的粉蜡色和优雅的粉红色。

 • 4650

  Pure White

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4651

  White

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4652

  Warm White

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4653

  Champagne

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4654

  Linen Grey

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4655

  Pearl Grey

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4656

  Silver Grey

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4657

  Stone Grey

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4658

  Smokey Grey

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4659

  Steel Grey

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4660

  Pale Yellow

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4661

  Apricot Shine

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4662

  Light Pink

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4663

  Ice Blue

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4664

  Pale Green

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4665

  Dusty Green

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4666

  Light Turquoise

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4667

  Turquoise

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4668

  Winter Blue

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4669

  Ocean Blue

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4670

  Mauve

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4671

  Deep Mauve

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4672

  Dusty Lilac

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4673

  Yellow Brass

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4674

  Warm Gold

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4675

  Copper

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4676

  Chestnut

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4677

  Rusty Red

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4678

  Bordeaux

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4679

  Diabas

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4680

  Verdigris Copper

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4681

  Patinated Copper

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4682

  Hammered Copper

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4683

  Hammered Brass

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 4684

  Oxide Metal

  Mix Metallic

  499.00 USD

 • 6386

  Nougat

  Mix Metallic

  499.00 USD