Symbolspråk vid tapetsering

Så läser du symbolerna på tapet och lim.

Resistant to light
Ljusäkta

Excellent resistance to light
Mkt god ljushärdighet
Pattern height
Mönsterhöjd
Straight alignment
Rak passning
Offset alignment
Förskjuten passning

No alignment
Ingen passning

Pattern alignment required
Mönsterpass erfordras
Washable
Tvättbar
Extra washable
Extra tvättbar
Scrubbable
Tvättbar med borste
Wet strippable
Våt nedtagbar
Impact resistant
Töttålig
Paste onto the wall
Limmas på vägg
Four-length roll
Fyravådsrulle
Swedish Wallpaper Council
STB
With PVAc for improved strength
PVAc-förstärkning
Textile adhesive, machine adapted
Vävlim, maskinanpassat
Textile adhesive with < 20% dry matter content
Vävlim med < 20% torrhalt
Textile adhesive with > 20% dry matter content
Vävlim med > 20% torrhalt
Non-woven adhesive
Non-woven lim

Mark of Quality Assurance from the International Wallcovering Manufacturers Association (IGI)
Kvalitetsmärkning 
enl IGI 
Internationella Tapettillverkares 
Förening

       

Tapetkalkylator

m
m
cm
m
cm

RESULTAT

2.1 - avrundat till  3 rullar