Produktion

Produktion i nära samarbete med naturen

För oss på Eco Wallpaper är det naturligt att värna om miljön i allt från råvara till färdig produkt. Miljötänkandet i vår produktion är en viktig del av vårt arbete och är med oss under hela processen. Vi arbetar efter en miljöpolicy där vårt mål är att nå minsta möjliga miljöpåverkan såväl vid våra tillverkningsprocesser, i vår interna arbetsmiljö som för produkterna och deras slutgiltiga användning. Därför hämtas tapetpapper hem från en av världens miljövänligaste skogsbruk, utan kalhyggen och med omsorgsfull återplantering av uttagen skog. Vi använder varken PVC eller skadliga lösningsmedel och alla tryckfärger och ytskikt i våra tapeter är vattenbaserade. På Eco Wallpaper har vi en egen vattenreningsanläggning och driver all produktion med energiåtervinning.