Tapetskole

Tapetsere trinn for trinn

Før du setter i gang med å tapetsere, finnes det en del saker å tenke på og forberede for å få best mulig resultat. Følg våre råd og tips, tinn for trinn.

FORARBEID ER ALFA OG OMEGA

Grunnregelen for all tapetsering er at underlaget skal være tørt, jevnt og fast.
Begynn med å slå av strømmen i rommet. Skru løs deksler rundt strømuttak og -brytere.
Ta helst bort gulvsokler og lister. Tips! Merk listene på baksiden, så vet du hvor de skal sitte siden. Fjern bildekroker og annet som sitter fast på veggene. Ta utgangspunkt i hvilket underlag veggene har.

TAPETSERT OVERFLATE

Skrap bort løstsittende tapet – sjekk spesielt i hjørner og ved lister. På papir-, vinyl- og strukturtapeter dras hele overflatesjiktet av. Gamle overlappsskjøter slipes ned eller blir skåret bort og sparkles ut. Andre hull og ujevne partier må også sparkles ut over hele flaten. Større hull utbedres først med veggfix eller liknende. Slip lett på alle sparklede flater. Tørk vekk støv og forlim sparklede overflater med utspedd lim i henhold til anvisningen på pakningen.


GLASSFIBER ELLER ANNET MALT VEV

Underlaget vaskes med malervask og skylles deretter av. Bredsparkle og forlim siden veggene.

TEKSTILTAPET, JUTEVEV, SJØGRESS ELLER LIKNENDE

Riv ned materialet. Bruk tapetnedrivingsmiddel dersom det sitter hardt. Sparkle og forlim.

MALT OVERFLATE

Vask med malervask eller liknende og skyll grundig. Skrap opp sprekker og avflakkede overflater. Sparkle og slip av.

BETONG OG PUSSEDE OVERFLATER

Sparkle ujevnheter og skjøter. Bredsparkle og slip ned hele overflaten. Damp av og forlim.

GIPS-, SPON- OG TREFIBERPLATER

Sparkle spiker- og skruehull, skjøtsparkle platene med skjøteremser eller lim dem med vevlim. All sparkling gjøres med sandsparkel. Slip og forlim. Sponplateskjøter grunnes med alkydmaling for å unngå at kantene sprekker opp.

 

 

 

 


Tapetkalkulator

m
m
cm
m
cm

RESULTAT

2.1 - avrundet til  3 ruller