Produksjon

Produksjon i nært samarbeid med naturen

 

For oss hos Eco Wallpaper er det naturlig å verne om miljøet i alt fra råvare til ferdig produkt. Miljøtanken er en viktig del av vårt arbeid og er med oss i hele prosessen. Vi arbeider etter en miljøpolicy der vår målsetning er å oppnå minst mulig miljøpåvirkning både i våre produksjonsprosesser, i vårt interne arbeidsmiljø og for produktene og deres endelige bruk. Derfor bruker vi papir fra et av verdens mest miljøvennlige skogbruk, uten flathogst og med omsorgsfull gjenplanting av hugget skog. Vi bruker verken PVC eller skadelige løsemidler, og alle trykkfarger og overflater i våre tapeter er vannbasert. Hos Eco Wallpaper har vi et eget vannrenseanlegg og all produksjon drives med energigjenvinning.